TRADUCEREA AUTORIZATĂ

În problemele oficiale sau instituționale, adesea este nevoie de un grad mai oficial. Pentru aceste cazuri există prezența Traducătorului sau Interpretului Autorizat, acreditat de Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei sau de țara corespunzătoare, unde și-a depus jurământul funcției și a fost autorizat să-și îndeplinească atribuțiile. Din punct de vedere profesional asumă în fața terților răspunderea civilă totală față de traducerea/interpretarea efectuată. Pentru aceasta, fiecare traducere/interpretare este semnată, ștampilată și legalizată pentru a certifica fidelitatea totală cu textul/conținutul în original. O traducere legalizată are un caracter oficial similar cu cel al unui act public acordat în fața unui notar. Prin urmare, legalizarea ulterioară a unei astfel de traduceri nu este obligatorie, cu excepția câtorva cazuri despre care vă vom informa (a se vedea mai jos informațiile privind traducerea verbală inversă).

INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA PROCESAREA UNEI TRADUCERI AUTORIZATE DIRECTE

Înainte de a face o traducere legalizată a unei limbi străine în limba spaniolă, poate fi necesar să legalizați documentul original prin aplicarea unei apostile (țările semnatare ale Convenției de la Haga din 1961) sau a unei legalizări. Clientul trebuie să se informeze la consulat sau la ambasadă, la instituția unde va fi prezentată traducerea, dacă documentul original trebuie legalizat înainte, pentru a putea fi procesat corespunzător în Spania. În cazul afirmativ, documentul respectiv trebuie legalizat/apostilat în țara sa de origine. Traducerea legalizată va fi ultimul pas și trebuie efectuată în Spania de un traducător autorizat recunoscut de Ministerul Afacerilor Externe.

Apostilele sunt de obicei emise de notari, Tribunale / Ministere de Justiție, Delegații Guvernamentale și instanțele/judecătoriile din țara de origine, în funcție de tipul documentului.

Traducerile legalizate în limba spaniolă a documentelor străine care urmează să fie prezentate oricărui organism al Administrației spaniole, sunt deja documente oficiale scutite de legalizare (Modificarea articolului 13 din Regulamentul Oficiului de Interpretare Lingvistică. Decretul Regal 79/1996 din 26 ianuarie BOE 47 din 23.2.96). Orice cerință a unui funcționar pentru ca o traducere legalizată făcută de un traducător autorizat spaniol să fie legalizată ulterior de un organism spaniol sau de o ambasadă străină, este ilegală.

APOSTILA

Apostila de la Haga (sau pur și simplu apostilă, de asemenea în franceză: apostille) este o metodă simplificată de legalizare a documentelor pentru a verifica autenticitatea lor în domeniul Dreptului internațional privat. Fizic, se compune dintr-o foaie care este adăugată (atașată la spate sau pe o pagină suplimentară) documentelor și unde autoritatea competentă ștampilează pe un document public sau pe copia sa.


INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA PROCESAREA UNEI TRADUCERI INVERSE

În cazul unei traduceri inverse (din limba spaniolă într-o altă limbă străină), în primul rând documentul spaniol original trebuie apostilat sau legalizat, dacă acest lucru este necesar în țara de destinație. În Spania autoritățile competente pentru a certifica autenticitatea unui document spaniol prin intermediul apostilei sunt stabilite în Decretul Regal 1497/2011 din 24 octombrie. Pot apărea următoarele cazuri:

  • Dacă este un document notarial, un al doilea notar va ștampila apostila sau legalizarea.
  • Dacă este un document emis de o instanță sau de Registrul Civil din Ibiza, Administrația Teritorială a Justiției (Posada del Real 6, Palma de Mallorca) va ștampila apostila sau legalizarea sau va trebui să mergeți la doi notari: primul notar va legaliza semnătura documentului, iar al doilea va aplica apostila sau legalizarea.
  • Dacă este un alt tip de document, va trebui să mergeți la doi notari: primul notar va legaliza semnătura documentului, iar al doilea va aplica apostila sau legalizarea.
  • În unele țări, cum ar fi Spania, apostila poate fi obținută digital (Apostilla Electrónica sau e-App).

După ce documentul original este apostilat sau legalizat, se poate efectua traducerea legalizată a documentului.

Fiind o traducere inversă, adică care va fi prezentată într-o țară străină, traducerea noastră poate fi de asemenea legalizată dacă este necesară în țara de destinație. Pentru aceasta, din oficiul nostru traducerea inversă este transmisă Ministerului Afacerilor Externe, cu sediul la Madrid, unde este legalizată și returnată la agenție prin poșta certificată, pentru livrarea sa ulterioară către client. Procesul necesită între 7 și 10 zile și are un cost suplimentar.