PROFIEL

Derra i Mesanza S.L. is een in 2002 opgericht vertaal- en tolkbureau dat wordt geleid door Petra Derra en Laura Mesanza, beiden afgestudeerde en beëdigde tolk-vertalers, en dat wordt gevormd door een team van goed opgeleide vertalers en tolken.

Ons kantoor is gevestigd in het midden van Ibiza, Balearen (Spanje), waar wij algemene, technische en beëdigde vertalingen, met een specialisatie in juridische teksten, alsmede simultaan-, consecutief en fluistertolken verzorgen, door middel van een flexibel beheer en een vlotte coördinatie van elk project.

Onze klanten, wier vertrouwen we in meer dan 15 jaar hebben kunnen winnen door flexibel en efficiënt te werken, zijn ingedeeld in drie groepen:

 1. Openbare instellingen (Ministerie van Justitie, diverse rechtbanken, provinciale gerechtshoven, de Unesco, ambassades en consulaten, de Consell Insular (eilandregering) en gemeenteraden, de belastingdienst, de Kamers van Koophandel, de burgerlijke stand, het kadaster, het handelsregister, verkeer, etc.).
 2. Nationale bedrijven en multinationals, midden- en kleinbedrijf, zzp-ers (advocaten, consultants, notarissen, etc.)
 3. Particulieren

We leggen bijzondere nadruk op de vlotte ontvangst en verwerking van de projecten, punctualiteit in deadlines, ervaring en taalkundige uitmuntendheid.

Belangrijke factoren:

 • Juiste en vlotte hulp aan de klant, vriendelijkheid
 • Snelheid en professionaliteit
 • Vertrouwelijkheid en serieusheid
 • IT-infrastructuur (netwerken)
 • Goed opgeleide medewerkers
 • Uitstekende coördinatie van het team medewerkers
 • Uitstekende naleving van de revisieprotocollen voorafgaand aan de levering
 • Zorgvuldigheid, orde en administratieve opvolging en actualisering van het interne managementprogramma

Ons samenwerkingsbeleid is gebaseerd op een eerste selectie van taalvaardigheden en bijhorende bekwaamheden (omgaan met tools, beschikbaarheid en snelheid in de uitvoering van taken), gevolgd door een catalogisering van medewerkers door een combinatie van taal en specialisme en een langdurige samenwerking.

Onze kracht is de veelheid aan talen waarmee we werken, de snelheid waarmee de acceptatie, verwerking en stipte levering van onze projecten plaatsvindt door middel van de drager die het beste past bij de behoeften van onze klant en het project.

Onze kwalificatie en bevoegdheid als beëdigd tolk-vertaler, ook al zijn de projecten niet altijd juridisch van aard, onderscheidt ons van andere bedrijven en maakt ons tot uitstekende adviseurs. Wij gaan nog verder en voeren niet alleen uw vertaal- en tolkopdrachten uit, maar adviseren u ook over deadlines, instellingen, contactpersonen, procedures en andere aangelegenheden die u in staat stellen uw project tot een goed einde te brengen.

 

logo grande